Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2011

K definici pojmu osobní údaje

Publikováno | 16. Listopad, 2011 Jak vyplývá z příspěvků účastníků Konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí, uskutečněné 29. – 30. dubna 2010 v Praze a zveřejněné v Informačním bulletinu č. 1/2010 Úřadu pro ochranu osobních údajů, je základním úskalím chování uživatelů na Internetu fakt, že ač jejich počet stoupá, stále chybí základní povědomí o tom, jak se v tomto relativně novém prostředí chovat [1]. Tento fakt je umocněn za předpokladu, že je vztažen ke společensko-právnímu fenoménu tak novému, jako je ochrana osobních údajů. Lze jistě souhlasit s myšlenkou, že jen ve společnosti, která nemusí jako palčivý problém den ze dne řešit fyzické přežití svých členů, je prostor zabývat se takovými detaily, jako je vyvažování různých práv lidí a vztahu jednotlivce a soukromoprávních a veřejnoprávních společenských struktur a že nastolování problému ochrany osobních údajů je výrazem relativně velmi dobrého fungování [...] modelu demokratické společnosti [2] .

Nevyžadaná obchodní sdělení šířená elektronickou poštou a zneužití § 7 k jejich rozesílání

Publikováno | 19. Srpen, 2011  Obchodní sdělení, bohužel včetně nevyžádaných, se již stala běžnou součástí elektronické komunikace. Důvody pro (zne)užití elektronických prostředků pro šíření obchodních sdělení jsou zřejmé. Jsou jimi především nákladová nenáročnost, rychlost a relativní dostupnost cílových adres. Přitom lze dnes, s určitou mírou optimismu, tvrdit, že povědomí, i běžných uživatelů prostředků elektronické komunikace, ohledně problematiky nevyžádaných obchodních sdělení již dosahuje poměrně dobré úrovně, alespoň v tom ohledu, že adresát takového sdělení si je vědom faktu, že šíření tohoto druhu zpráv je jistým způsobem upraveno v právních normách a především, že zaslání těchto zpráv bez předešlé interakce mezi odesílatelem a adresátem není povolené.

Co je to Cloud Computing

Publikováno | 3. Srpen, 2011 Je tomu již nějakou dobu, co se do obecného povědomí lidí, zabývajících se nejenom informačními technologiemi, dostal pojem „cloud computing“. Má to na svědomí dlouhodobá celosvětová kampaň hlavně velkých společností orientujících se na vývoj software a hardware jako jsou Microsoft, Google, Dell, ale i jiné jako například Amazon. Co se vlastně pod tímto pojmem skrývá a co může tento koncept běžnému uživateli nabídnout? Na tyto otázky se pokusíme stručně a věcně odpovědět.

Generické domény v novém

Publikováno | 20. Červenec, 2011  Ve dnech 19. až 24. června 2011 se v Singapuru uskutečnilo v pořadí 41. veřejné zasedání ICANN (Organizace pro přidělování jmen a adres na Internetu). Veřejná zasedání ICANN se uskutečňují 3krát do roka na různých místech, ovšem zasedání v Singapuru přineslo zásadní změny do struktury světového Internetu.

Založení znalostní společnosti

K dnešnímu dni byl oficiálně spuštěn informační server Znalostní společnost . Místo, které, jak doufáme, bude nápomocné všem, kteří hledají novinky z oblasti techniky, Internetu, práva a jiných. Naší snahou je přinášet informace, které považujeme za přínosné, především pak ty, které jsme sami v minulosti hledali.