Přeskočit na hlavní obsah

Generické domény v novém

Publikováno | 20. Červenec, 2011 

Ve dnech 19. až 24. června 2011 se v Singapuru uskutečnilo v pořadí 41. veřejné zasedání ICANN (Organizace pro přidělování jmen a adres na Internetu). Veřejná zasedání ICANN se uskutečňují 3krát do roka na různých místech, ovšem zasedání v Singapuru přineslo zásadní změny do struktury světového Internetu.Krátce o ICANN
ICANN je zkratkou pro Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Je to nezisková příspěvková organizace, jejíž stěžejní rolí je koordinace přidělování jmen (myšleno doménových jmen) a adres (myšleno IP adres). Snahou této ústřední autority by mělo být udržování systematické struktury rozdělení adres a předcházení nejrůznějším komplikacím, které z tohoto úřadu vyplývají.
ICANN a její struktuře se budeme více věnovat v některém z budoucích článků.
K jakým změnám konkrétně došlo? Mimo organizační změny ve vedení samotné ICANN byla poměrem hlasů 13 pro a 1 proti při 2 zdrženích se schválena změna v systému doménových jmen první úrovně, takzvaných top level domain (TLD). Konkrétně u takzvaných generických domén první úrovně (ve zkratce gTLD od generic top level domain). Těch bylo, a do doby reálného zavedení nových pravidel stále ještě je, 22.
Generické domény v současnosti (zdroj http://www.iana.org/domains/root/db/):
.aero, .arpa, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .edu, .gov, .info, .int, .jobs, .mil, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel, .travel, .xxx
Posledním zásahem do skupiny gTLD bylo přidání koncovek: .cat, .mobi, .travel a .jobs v roce 2005 a následující rok také .asia. Novinkou, která byla vyústěním předchozích několika let jednání a dostala pevnou podobu právě na letošním zasedání v Singapuru, je možnost zažádat o vlastní znění domény prvního řádu.
V roce 2012 tak bude možné zažádat o podobu již nejen domény druhé úrovně, jak tomu bylo doposud prostřednictvím registrátorů doménových jmen. Dá se tak s určitou mírou nadsázky říci, že jediné, co zůstane povinné a neměnné, bude tečka oddělující doménu první úrovně od domény druhé úrovně.
Při praktickém užívání Internetu se tak v budoucnu nesetkáme pouze se standardní podobou webových adres, jak jsme na ně zvyklí nyní. Demonstrovat to můžeme například na adresách webových stránek obchodních společností. Ty mohly propagovat výrobek prostřednictvím webové prezentace na následující adrese: vyrobek.firmaspolečnosti.cz nebo firmaspolecnosti.cz/vyrobek apod. V budoucnu může adresa vypadat například takto vyrobek.firmaspolečnosti, tedy pouhou kombinaci zvolené domény druhé úrovně a nově zaregistrované generické domény.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Samotný ICANN zveřejnil, za účelem prohloubení informovanosti o nové změně, propagační videoklip.Ten ve zkratce popisuje změny, ke kterým došlo, shrnuje možnosti tohoto kroku pro konečného uživatele Internetu a upozorňuje na úskalí žádosti pro případné zájemce o nové gTLD. Video v úvodu popisuje samotnou problematiku složení doménového jména a porovnává současný  stav s budoucím.
Jako výhody nově zaváděných změn zdůrazňuje především možnost stanovovat pravidla při prodeji domén druhé úrovně na vlastněné generické doméně (určení ceny apod.), jazykovou variabilitu nových generických domén (mohou být uváděny v čínských znacích, azbuce, arabsky či jinak) a z marketingových hledisek těsnější ztotožnění propagovaných produktů se značkou, která je prezentována ve formě nového gTLD.
Upozorňuje ovšem i na úskalí snahy o získání konkrétní domény. Je to především cena, která se bude pohybovat na úrovni 185.000 $ a pak také časovou náročnost, kdy nelze očekávat vyřízení žádosti dříve než do roka od jejího přijetí. Zvlášť je upozorňováno na přebírání odpovědnosti za část infrastruktury Internetu žadatelem a případným novým držitelem domény prvního řádu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
O novou gTLD, již před oficiálním zahájením podávání žádostí, požádaly* obchodní společnosti (jako například Deloitte a Canon), organizace (kupříkladu Unicef) či města (Basilej, Barcelona, Ghent a další). Podoba generické domény, o které je žádáno, je různá dle zaměření. Podle toho můžeme rozlišovat například podnikové, resp. firemní (.hitachi, apod.), geografické (.berlin, .dubai, apod.) či komunitní (.gay, .green, .love, apod.).
K zahájení přijímání žádostí o nové domény dle nově ustanovených pravidel dojde až 12. ledna příštího roku. Termín ukončení podání žádostí je stanoven na 12. dubna 2012. Časové období je stanoveno záměrně s odstupem, jelikož je plánována kampaň zaměřená na zvýšení informovanosti o možnostech, které nové gTLD přinášejí.
Žádost bude podávána samotné ICANN s tím, že podmínkou bude zaplacení již zmíněného poplatku ve výši 185.000 $, který ovšem nebude jediným podstatným nákladem souvisejícím s gTLD. Dalších 25.000 $ bude stát roční správa. Tyto částky v sobě navíc nezahrnují provozní náklady každého žadatele. Domény druhé úrovně provozované na konkrétní gTLD pak budou zpoplatněny od počtu 50 tisíc a více poplatkem 25 amerických centů za doménu. [1]
Nejbližší důležitá událost v oblasti
26. – 27. září  – New Domains Conference   – Mnichov, Německo
_________________________
* Takto jsou v současné době vnímány ty subjekty, které veřejně deklarovaly svůj zájem o novou gTLD žádat, jakmile to bude možné.

Použité zdroje:
[1] Shankland, S. Radical change coming to Net addresses (FAQ).  CNET [online]. October 2010. Dostupné z: <http://news.cnet.com/8301-30685_3-20019282-264.html>

Další zdroje:

Odkazy k tématu:

Populární příspěvky z tohoto blogu

#softwareAmaso v Rokytnici

Na říjnovém planningu jsme, poměrně na poslední chvíli, zpískali podzimní akci v Rokytnici (nad Jizerou - to neplést s Rokytnicí v Orlických horách, což se někomu, a přiznejme si že mě, povedlo). Rozhodli jsme se věc pojmout jako všeSparkTECHáckou akci, takže včetně dětí, manželů a manželek, přítelů a přítelkyň a dalších domácích mazlíčků. Jako na každé #softwareAmaso akci nesměla chybět tuna jídla a zajímavé prostředí. První bod jsme s Matějem pokryli čtvrtečním nákupem a zajistili jídlo nejen na víkend, ale i na následnou Toasťáko-vraždu prvního stupně v týdnu a dnech dalších. O další bod se postaralo z velké míry počasí, které nabídlo podzim ve své nejkrásnější podobě. Chajdu máme celou pro sebe. První večer byly na pořadu dne degustace vánočních vín a hry. Chybou bylo nechat intelektuálnější hry na pozdější fáze degustace. Není na hanbě, čeká na koupelnu.  Vše utichlo, jdeme spát.  Přilehlá restaurace otevřená od brzkého rána zachránila mnohým život, prot

#SparkTrip do Izraele - Israel PyCon

Když jsme letos plánovali konference pro #python, byl PyCon jasná volba. No a protože v termínu toho českého se nashromáždily různé jiné akce (především vzhledem k tomu, že je o víkendu), hledali jsme  v zahraničí.  Volba to nakonec nebyla těžká, protože Mára byl začátkem roku na homeofficu v Izraeli a místní PyCon mu byl doporučen. A jelikož my ostatní jsme do té doby v Izraeli nebyli, tak bylo rozhodnuto. 

Dubnový #hrajsnami SparkTECH planning

Pravidelně první středu v měsíci máme ve SparkTECH u planning. Pravidelně, abychom se nemohli vymlouvat, že jsme na to zapomněli. První středu, abychom se nemuseli dohadovat kdy (dost stačí dohadovat se na CO?) a protože cvičně hučí sirény (kdybychom přeci jen zapomněli a chtěli se vymlouvat). A planning, protože původní záměr byl, že půjde opravdu o typický planning dle agilních metodik. To, že to nakonec dopadlo jinak a jedná se zkrátka o informativní setkání, kde se probírá kde co, je už jiná pohádka. Pro představu fotky z toho nedávného, dubnového, po kterém jsme vyrazili do Endorfinu . Tam nás čekal Freddy Krueger a pokojíček ve stylu Saw. Jelikož se někde v budoucnu v téhle vybrané společnosti vyměníme, bylo nejhorší si o průběhu nevyprávět. Začínáme pohádkou. My si totiž moc rádi hrajem.  Někteří stále předstírají práci.  Prostory Endorfinu. Začínáme pivem, abysme se nebáli. Márnice. Prostředí je super.  A už to začíná. Přituhuje.  T